دانشنامه آموزش عالی

 

 

 

دانشنامه آموزش عالی به منظور معرفی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اعضای هیات علمی و دستاوردهای علمی ایشان، همچنین نشریات علمی کشور راه اندازی گردیده است.

کتاب و کتابخوانی

نظرسنجی:

تا کنون نظرسنجی تعریف نشده است.

Study in IRAN

Study in Iran offers a unique kind of international and cross-cultural educational experience in a country where you will find much to see and plenty to do.

 

read more

UNESCO in IRAN

U N E S C O works to create the conditions for dialogue among civilizations, cultures and peoples, based upon respect for commonly shared values.

Demo